Home/Alumni/Contact us

Contact us

Address:

Engineering School of Shantou University No. 243 College Road Shantou Guangdong Province

 

Postcode:

515063

 

Tel:

0754-82902153 /   0754-82902144 /  0754-82902986

 

Fax:

0754-82902005

 

Contact person:

Yixiong Huang

 

E-mail:

yxhuang@stu.edu.cn